Bár az összes a pénzt övező negatív hitrendszert lehetetlen vállalkozásnak tűnik összegyűjteni, az előzőekben körbejártunk ezekből a gondolatokból néhányat. Eljutottunk oda, hogy nézhetünk a pénzre mint erőre, energiára, vagy bizalomra. Ám ezzel kalandozásunknak még nincs vége. Barbara Wilder egyenesen azt állítja hasonló című könyvében, hogy a pénz egyenlő szeretet!

Könyvében egy rövid, ám kissé rendhagyó pénztörténetet olvashatunk, amiben rávilágít arra, hogy a pénz mindig az adott korszak világlátását tükrözte vissza, annak kifejeződése volt.
Barbara megállapítja, hogy a prehisztorikus (történelem előtti) időkben a pénz még magában hordozta eredeti szentségét, mert az emberek ismerték az anyagi és szellemi dolgok közötti kapcsolatot. Röviden végigvezet minket a történelmi korokon, s azt, hogy miként vált le a
pénz fokozatosan isteni eredetéről – egészen az ipari forradalomig, amikorra is a szerző szerint teljesen elvesztette a kapcsolatot a szellemi világgal. Ahogy fogalmaz: „Semmi nem
maradt a tudatunkban, amivel az Isteni Eredethez köthetnénk a pénzt. De abból, hogy mi nem vagyunk tudatában a pénz szentségének, még nem következik, hogy nem is igaz.”

A könyvet olvasva megtudhatjuk, hogy korábban ugyan a pénz érme és papír formájában is létezett, ám XXI. századba lépve egyre inkább „virtuális”, amelynek nyilvánvalóan nincs valós értéke, csak azt a földi értéket hordozzák, amit mi, emberek tulajdonítunk neki. De ebből logikusan következik a felismerés, hogy a pénz csak akkor válik pénzzé, ha kollektíve annak ismerjük el. Tehát amíg mi emberek pénzzé nem „változtatjuk”, a papírdarabnak valójában nincs semmi hatalma. A pénz tehát energia, amelyet a gondolataink vezérelnek és Wilder arra a megállapításra jut, hogy mindvégig mi, emberi lények irányítjuk, irányítottuk a pénzzel kapcsolatos folyamatot – ugyan eddig többnyire tudattalanul, de immáron lehetőségünk arra, hogy ezt tudatosan tegyük. Mélyen egyetértek a szerző azon megállapításával, hogy ennek egyik kulcsát a kvantumfizika szolgáltatja. A kvantumfizikusok már megértették, hogy az energiarészecskékre koncentrálódott emberi figyelem befolyásolja, sőt, megváltoztathatja az adott energia természetét.

Ugyanakkor, ha tanulmányozzuk a kvantumfizika eredményeit, rájöhetünk, hogy egyetlen energia sem véges. Az energia mindig végtelen, és ha a pénz pedig energia, akkor nem véges. A pénz, vagyis az az energia, amit pénznek hívunk, valójában végtelen. A szerző azt javasolja, hogy minden alkalommal, amikor pénzt adunk, vagy pénzt kapunk, mondjuk ki, vagy legalábbis tudatosítsuk, hogy „A pénz szeretet”, így minden egyes pénzügyi művelet adakozássá válik. Ha a pénzünket a szeretet, az öröm, a bőség és a jóakarat áramlatán bocsátjuk tovább, mindenki, aki részesül a pénzünkből, az anyagi szint mellett egy isteni és spirituális szinten is kapni fog, amely előbb vagy utóbb, közvetlen vagy közvetett módon, de mindig visszajut hozzánk, mert ez az univerzum törvénye.

Barbara Wilder olyan eszközöket és gyakorlatokat is ajánl, mint a naplóvezetés, a meditáció, a hála, a „sringelés”, az ima, vagy a spirituális pénzmosás. Az író szerint ezek segítségével újra felfedezhetjük a pénz szent eredetét, mert – ahogy kiemeli:

” A pénz a bolygó vérárama. Ha meggyógyítjuk a pénzt, a világot is meggyógyíthatjuk.”

Aki meg szeretné tudni, hogy mi az adakozás és a jótékonykodás közötti különbség, vagy kíváncsi a fent említett titokzatos „sringelés”-re, javaslom, olvassa el ezt a rövid, ám igencsak forradalmi gondolatokkal átszőtt könyvet.

Barbara Wilder: A pénz egyenlő szeretet imája

Egyetemes Isteni Ősforrás,
Ezt az időt annak szentelem, hogy megnyissam magamat és életemet a bőséged előtt.
A bőség előtt, amely szabadon áramlik végig e tiszteletreméltó világon.
A bőség előtt, amely sokak ajándéka, nemcsak a keveseké.
A bőség előtt, amelyhez születésemtől fogva jogom van, mert én is isteni lény vagyok a megvilágosodás felé vezető úton.
Segíts engem abban, hogy megtanuljam: a pénz nem más, mint Te vagy, a pénz a Te részed, ahogy én is a Te részed vagyok és Te is az én részem vagy.
Segíts engem abban, hogy megtanuljam: a pénz spirituális tanulóösvényem szerves részét képezi.
Segíts engem abban, hogy megtanuljam: a pénz nem az enyém, nem tartozik az irányításom alá.
Taníts meg engem, hogy miként változtassam meg a pénzhez fűződő hozzáállásomat.
Taníts meg engem arra, hogy energiaként tudjak a pénzre tekinteni; olyan energiaként, amelyet szeretetté változtathatunk,
Hogy minden általam elköltött összeg a belőlem áradó szeretet és fény áramlatán kerüljön a forgatagba,
Hogy minden általam elköltött összeg szeretetet vihessen egy másik ember életébe.
Segíts engem minden nap, hogy meg tudjam nyitni a szívemet és az elmémet a lehetőség előtt, hogy képes vagyok megváltoztatni a pénzhez kapcsolódó gondolataimat; hogy képes
vagyok negatív elképzeléseimet új meggyőződéssé formálni, amelyben a Pénzből Szeretet lesz.
Mély hálát érzek a segítségért, és mindazért a bőségért, amelyben naponta részesíted életemet.
Így legyen.

Hozzászólások

Share This